CSOK

CSOK

2024. január 1-től VÁLTOZÁS!!!! 

Új feltételek - összegek :  feltöltés alatt.

 

 

 

CSOK és támogatott hitel új ingatlan építéséhez, vásárlásához

 

CSOK Magyarország területén új építésű ingatlan (lakás, ház, ikerház, sorház) építéséhez, vásárlásához igényelhető.

Támogatott hitel új lakáshoz 2 gyermek esetén 10 millió forintig, 3 gyermek esetén 15 millió forintig vehető igénybe.

 

Benyújtható: építkezés esetén a jogerős építési engedély, illetve a szükséges dokumentumok birtokában, de még a használatbevételi engedély vagy a használatbevétel tudomásul vétele előtt kell benyújtani.

 

Gyermek, akire igénybe vehető a kedvezmény:

Aki az igénylő vér szerinti és/vagy örökbefogadott eltartottja és az igénylővel közös háztartásban él, a felépített vagy megvásárolt ingatlanba vele együtt költözik (beleértve a vállalt gyermeket)

- a 25. életévét még nem töltötte be,

- a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és az az állapota

legalább 1 éve tart, vagy 1 év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

- a magzat, vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően.

 

Igénylők köre:

- természetes személyek életkori megkötésről függetlenül (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglevő gyermeke és/vagy a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve

- fiatal házaspárok – az igénylésükkor egyikük még nem töltötte be 40. életévét

Gyermekvállalás: nevelt gyermekek számától függően

- CSOK esetén max. 2 gyermek

- CSOK extra 10+15 esetén max. 3 gyermek vállalható

 

CSOK igénylés feltételei:

- igénylőnek (házastársak vagy élettársak esetén min. az egyik félnek) egészségbiztosítási nyilvántartással kell rendelkezzen – legfeljebb 30 napos megszakítással (30 napnál nem régebbi OEP igazolással)

CSOK esetén 180 napos, CSOK extra esetén 2 éves (kivéve ápolási díj), vagy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

- Igénylőnek köztartozás mentesnek kell lennie és erről büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik

- Igénylőknek büntetlen előéletűnek kell lennie és erről büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik

- Eladó és Vevő NEM lehetnek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, élettársak. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

 

A támogatott személynek és azon gyermekeinek, akikre a támogatás igénybevételre került, a támogatás ingatlan nyilvántartási bejegyzés időtartamára az új lakásban életvitelszerűen kell, hogy lakjanak!

 

NEM VEHETI igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző 5 évben vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

 

CSOK összege:

 

Támogatási összeg és ingatlan követelmények: Támogatás összege

Lakás esetén

Családi ház, ikerház és sorház esetén

1 gyermek

600.000 Ft

40 m2

70 m2

2 gyermek

2.600.000 Ft

50 m2

80 m2

3 vagy több gyermek

10.000.000 Ft

60 m2

90 m2

 

 

CSOK használt ingatlan vásárlásához

 

Magyarország területén elhelyezkedő használt összkomfortos lakás vásárlásához, használt összkomfortos ház vásárlásához vagy bővítéséhez igényelhető.

Benyújtható: vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

 

Gyermek, akire igénybe vehető a kedvezmény:

Aki az igénylő vér szerinti és/vagy örökbefogadott eltartottja és az igénylővel közös háztartásban él, a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt költözik (és vállalt gyermek)

- a 25. életévét még nem töltötte be,

- a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

- a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően

 

Igénylők köre:

- természetes személyek életkori megkötéstől függetlenül (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermeke és/vagy a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve

- fiatal házaspárok – az igényléskor egyikük még nem töltötte be 40. életévét

 

Gyermekvállalás: nevelt gyermekek számától függően max. 2 gyermek

 

CSOK igénylés feltételei:

- igénylőnek (házastársak vagy élettársak esetén min. az egyik félnek) egészségbiztosítási nyilvántartással kell rendelkezzen – legfeljebb 30 napos megszakítással (30 napnál nem régebbi OEP igazolással)

CSOK esetén 180 napos, CSOK extra esetén 2 éves (kivéve ápolási díj), vagy a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

- Igénylőnek köztartozás mentesnek kell lennie és erről büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik

- Igénylőknek büntetlen előéletűnek kell lennie és erről büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik

- Eladó és Vevő NEM lehetnek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, élettársak. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

 

A támogatott személynek és azon gyermekeinek, akikre a támogatás igénybevételre került, a támogatás ingatlan nyilvántartási bejegyzés időtartamára az új lakásban életvitelszerűen kell, hogy lakjanak!

 

CSOK összege:

 

Támogatás összege és ingatlan követelmények: Támogatási összeg

Lakás és családi ház esetén, min. hasznos alapterület

1 gyermek

600.000 Ft

40 m2

2 gyermek

1.430.000 Ft

50 m2

3 gyermek

2.200.000 Ft

60 m2

4 vagy több gyermek

2.750.000 Ft

70 m2

Utólagos CSOK

400.000 Ft gyermekenként

-


 

EraLak Ingatlan

    9024 Győr
    +36 20 334-5534
    horvathne.erika@eralak.hu

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése